9. aprill 2020

Vaikse aja lugemisi. Palve

*Fanny de Sivers "Mateeriasse kootud palve":

Tuleb harjuda palvega nõnda, et ta saaks elutalitluseks.
Idamaa kristlased sobitavad Kristuse nime oma palve hingamisrütmiga:
"Issand Jeesus Kristus - halasta minu pääle."
Hingates sisse, Kõigekõrgema nimi, hingates välja, vihje meie armetusele.
Hingatakse töötades, hingatakse magades. Hingatakse, olemata sunnitud sellele mõtlema.
Viimaks muutub palve üleloomulikuks hingamiseks.

*****   
Palve on meie ainus relv kurja vastu meie eneste sees ja meie ümber.
Parim relv viha, hirmu, lootusetuse, tüdimuse vastu.

*****  
Ei maksa põlata isetoimivat palvet, päheõpitud sõnu, mille üle pole enam vaja mõtiskella, kuna nad on nii täiesti juurdunud meisse. Keerukas erutuspõimingus võivad need meid aidata.
Neid sõnu tuleb lausuda, neid luilutada endamisi, kui enam pole jõudu mõelda, kui tuntakse end kuristiku äärel, kui ollakse juba valmis taluma talumatut.
Tuleb peatuda hetk enne hüppamist tühjusesse. Ristimärk teha, vähemalt mõttes Kristuse pakutud lunastust möönda kas või sekundi murdosaks. Hetk nähtamatust maailmast tulnud ja südames vastuvõetud valgust võib vahel käänata olukorra vastupidiseks.

*****
On olemas ühispalved: koguduses, linnajaos, palverändurite kogunemisel. 
Neis tuleb osaleda kohalikke tavasid mööda. Ilmtingimata tuleb vältida iga nähtavat isepäratsemist. Ei mitte segada teisi, ei mitte tõmmata tähelepanu endale. Tõsine palve ei tee ennast etenduseks.
Aga oma kodus, kui maja uksed on suletud, oma toa vaikuses, üksipäini Jumala palge ees on lubatud kõik väljendusviisid.
...
Ei tule järjekindlalt tööpõllega esineda Issandale, kui seinakapis on tallel pidurõivad tähtsate sündmuste puhuks.
Kõnelemine Issandaga on see kõige tähtsam sündmus, mis inimesel võib olemas olla.
Tuleb end ehtida, lõhnastada pääd, ei mitte ligimese hämmeldamiseks, vaid austuse avaldamiseks Sellele, kes on leiutanud üllaimad lõhnad.
Tuleb kanda jämedatoimelist kleiti ühisel palvel, kui mood või pärimus seda nõuab - et mitte pahandada ligimest, kes ehk ei suuda taibata - ent, panna ülle kuldtuunika ja põletada viirukit, kui ollakse üksinda, et asjad meiega koos laulaksid Jumalale aukiitust. Ja et maapinnalt kerkiv laul sätendaks kõiki oma sähvatusi.

*Fanny de Sivers (1920-2011) eesti päritolu keeleteadlane, esseist, filosoof jne., kes suurema osa oma elust elas ja tegutses Prantsusmaal.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar